+ 373 78 378 378

Regulamentul oficial al zonei de agrement “ciocarlia”

Compania pune la dispoziția clientului foișorul echipat cu mese și scaune, grătar, permite accesul liber și gratuit la parcare, terenul de joacă pentru copii, terenul de volei. Fiecare foișor este conectat la energie electrică, dispune de întrerupător și priză. Clientul este în drept sa aducă o instalație pentru muzică sau alt echipament de acest gen pentru a obține un fundal muzical în foișor. Volumul sunetului trebuie sa fie normat, astfel încît să nu incomodeze alți clienți. În cazul în care, volumul este mult prea mare și intervin reclamaţii de la alți clienți, administratorul este în drept să solicite micşorarea volumului, deconectarea totală a muzicii sau, în situații de neconformare, este în drept să deconecteze curentul electric din foișorul respectiv.

Notă: Compania nu pune la dispoziţia clientului plasa sau acele pentru grătar.

La data rezervării clientul achită un avans în mărime de minim 30% din preţul de arendă a foişorului. În baza acestui avans Compania rezervează foișorul după numele clientului, iar clientul la rîndul său se obligă să se prezinte la data pentru care este făcută rezervarea și să achite restul sumei ce acoperă costul total al foișorului. Clientul poartă răspundere de comportamentul ficărui invitat al său, şi se obligă să achite toate stricăciunile aduse de acesta.

Notă: Avansul achitat nu se reîntoarce clientului indiferent de motivul şi data la care renunță pentru rezervare.

Zona de agrement activează zilnic cu un program de la 11:00 pînă la 23:00. La solicitarea clientului de a extinde programul, administratorul este în drept să accepte sau să refuze. În caz de prelungire a programului clientul se obligă să achite un tarif de 200lei pentru fiecare oră extra-program, acesta fiind extins maxim pînă la ora 01:00.

În vederea păstrării naturii, şi pentru securitatea tuturor clienţilor pe teritoriu nu se admite transport, cu excepţia foişorului  Nr. 11, la care se permite accesul (la decizia administratorului) unei singure maşini, pînă la ora 12:00, pentru descărcarea lucrurilor.